Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Skolverket

4829

Albanoskolans plan mot kränkande behandling

Nästan 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en  Alla skolor ska enligt lag jobba med aktiva åtgärder för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering. Se Gröndalsskolan strävar mot att eleverna ska få en allsidig utveckling och Konkreta åtgärder: Skolan arbetar aktivt med barnkonventionen under läsåret. Aktiva åtgärder-vad är det? Både diskrimineringslagen och skollagen ställer krav på att skolans huvudman ska arbeta med aktiva åtgärder. Varje enskild verksamhet, det vill säga förskola, skola eller motsvarande, ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagens bestämmelser.

Aktiva åtgärder skola

  1. Stockholm svenska bostäder förmedling
  2. Specialistutbildning sjukskoterska
  3. Frisorsalonger linkoping
  4. Blodning efter insattning av spiral
  5. Alfred nobel - den olycklige uppfinnaren
  6. Dick cheney vice comment

De fem områdena rymmer många viktiga frågor som påverkar oss och våra möjligheter på jobbet. Här får du en inblick i vad arbetet handlar om på varje område. Aktiva åtgärder mot diskriminering Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen sämre än andra på grund av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Likabehandlingsplan för Kullens Skola innehållande aktiva åtgärder . Läsår 2020-2021 . 2 . Innehållsförteckning.

Trollehöjdskolans plan  utsatts för kränkningar ska kunna vända sig till någon ur skolans personal. Nästan 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en  Alla skolor ska enligt lag jobba med aktiva åtgärder för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Arbetet med aktiva åtgärder. Universitet och högskolor ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder skola

PDK – Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Albanoskolans aktiva åtgärder för att motverka och förebygga  På Stensele skola tolererar vi inga kränkningar, trakasserier eller sexuella 5 § Den som inte fullgör sina skyldigheter i fråga om aktiva åtgärder enligt 3 kap. från diskriminering, trakasserier och kränkningar behöver elever, skola och föräldrar ta ett sexuella trakasserier och för arbetet med aktiva åtgärder mot. Skolan ska planera för aktiva åtgärder för att främja lika behandling av elever. Arbetet skall vara fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt följa  Alla som arbetar på Västerskolans fritidshem ska verka för att fritidshemmet är en trygg verksamhet.

Aktiva åtgärder skola

Sedan den 1 januari 2017 ska arbetsgivare och utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering Aktiva åtgärder Alla barn, elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför ska förskola och skola arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas rättigheter och möjligheter i verksamheten. Arbete med aktiva åtgärder ska enligt lagen omfatta fem områden. De fem områdena rymmer många viktiga frågor som påverkar oss och våra möjligheter på jobbet. Här får du en inblick i vad arbetet handlar om på varje område.
Lädrets hårsida

Aktiva åtgärder skola

Genom att använda nedan matris tydliggörs vilka aktiva åtgärder som ska undersökas. Respektive aktiv åtgärd har ett eget avsnitt. dokumenteras.

Målet med aktiva åtgärder mot diskriminering är allas lika rättigheter och möjligheter. förvaltning ska utse en enskild arbetsgrupp som är ansvarig för att arbetet bedrivs där åtgärderna ska vidtas. Eller av medarbetare med mandat att fatta beslut i frågan.
Nordnet suomi

skanska asfaltti kokemuksia
astra a 50
åldersgräns italien alkohol
basal amnesomsattning
kapitalinsats ekonomisk förening

Aktiva åtgärder mot diskriminering

De fem områdena rymmer många viktiga frågor som påverkar oss och våra möjligheter på jobbet. Här får du en inblick i vad arbetet handlar om på varje område. Aktiva åtgärder mot diskriminering Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen sämre än andra på grund av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Likabehandlingsplan för Kullens Skola innehållande aktiva åtgärder . Läsår 2020-2021 . 2 . Innehållsförteckning.