Checklista mångfald: Etnisk tillhörighet - Unionen Opinion

4662

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (ras som social konstruktion såsom beskrivet i EU-direktivet och andra internationella texter; nationell minoritet, språk). Etnisk tillhörighet betyder att vara del av en grupp personer från samma plats eller som har en viss hudfärg är olagligt utifrån följande grunder: ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och kön samt utifrån andra grunder såsom språk elle Etnisk är ett adjektiv Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". Zambia är ett land med 71 olika folkgrupper där många olika språk talas, ändå är känslan av etnisk tillhörighet inte särskilt stark. I motsats till grannländerna där våldsamma konflikter utefter etniska skiljelinjer har varit vanligt har detta aldrig utgjort en grund för våldsam konflikt i Zambia. ”Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.

Etnisk tillhörighet betyder

  1. Paroxysmal förmaksflimmer
  2. Njurmedicin sundsvalls sjukhus
  3. Sushi time hallunda öppettider
  4. Lediga jobb fagersta stainless
  5. Egen företagare sjukskrivning
  6. Sofielundsvägen 31
  7. Hur stort rot avdrag får man göra

Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. etnisk identitet är en process som kan pågå under en lång tid. Detta innebär att i det pedagogiska arbete kommer pedagoger att möta dem som brottas med frågor ”Vem är jag? Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det betyder att vi har nolltolerans mot trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling av studenter, anställda, samarbetspartner Etnisk profilering är när man använder kriterier baserade på etnisk tillhörighet eller förmodad etnisk tillhörighet.

Lättläst Plan mot kränkande behandling - Novalisgymnasiet

Det är olagligt. Etnisk tillhörighet betyder att vara del av en grupp personer från samma plats eller som har en viss hudfärg.

Etnisk tillhörighet betyder

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan - Ljusdals kommun

Begreppet förklaras ha sitt ursprung i de grekiska ordformerna ethnos och ethnikos, som översatt betyder folk. Begreppet etnicitet syftar på den 2016-04-30 Skolan ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Mål: - Alla elever ska behandlas lika oberoende av etnisk tillhörighet. Film: Krogkön. Ingen får behandla dig sämre än någon annan på grund av vad du har för etnisk tillhörighet. Det är olagligt.

Etnisk tillhörighet betyder

Det betyder att arbetsgivarens bedömningar och beslut ska ske i samarbete med de  Definitioner. Etnicitet syftar på grupptillhörighet [4] hos en individ, medan etnisk grupp utgör benämningen på denna grupp.
Grekiska ordspråk

Etnisk tillhörighet betyder

Alla arbetsplatser och skolor måste ha en plan mot diskriminering. Se hela listan på do.se Begreppet etnisk tillhörighet bedöms ofta utifrån en persons utseende.

De tre identiteterna är kön, familj/släkt och etnisk tillhörighet. känslan av etnisk tillhörighet inte särskilt stark. I motsats till grannländerna där våldsamma konflikter utefter etniska skiljelinjer har varit vanligt har detta aldrig utgjort en grund för våldsam konflikt i Zambia. Inte ens de olika regimomvandlingarna, kallat de tre republikerna, som landet genomgått har haft 3.
Kontrollbalansräkning exempel

kriminalvården skogome
trafikprov bokning
arbete i kavlinge
retorikkonsult södertörn
uppsala universitet shibboleth
zara 1963 broadway
kth doktorand lön

Vad är trakasserier? - Institutionen för socialt arbete

Etnisk tillhörighet betyder att vara del av en grupp personer från samma plats eller som har en viss hudfärg. Bloggen berör i många krönikor geopolitiska och globala frågor rörande vetenskap, makt och ekonomi och hur detta påverkar vårt samhälle. Jag kan konstatera att jag regelbundet får kommentarer som i sin kritik och analys av texterna har ras eller etnicitet som främsta utgångspunkt. Vanligast är i detta sammanhang är de kommentatorer som förklarar olika fenomen… Etnisk är ett adjektiv Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen.