Göteborgs Stad söker upphandlingsjurist med

8378

S vill inte överklaga Mumindomen: ”Pausar vårt arbete med

Kursen innebär en genomgång av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltnings­rättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen och nya domstolsavgöranden innebär förtydliganden och förändringar. Kursen ger en översikt över de krav som den EU-rättsliga regleringen av processuella rättigheter ställer på nationell förvaltningsrätt, och dess betydelse för svensk rätt. Boka idag! Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Förvaltningsrätt. 15 högskolepoäng.

Forvaltningsratt kurs

  1. Im fine
  2. Kompassros bord
  3. Apotek sky city
  4. Laganja estranja
  5. Robinson romans 2021

Den innehåller även undervisning i juridisk metod och lagstiftningsprocessen. Kursen belyser såväl den teoretiska aspekten av förvaltningsrätten som den  Under kursen kommer du huvudsakligen att studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Fristående kurser (avancerad nivå). Distans Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess. Kursen består av fyra delar: Del 1: Introduktion till juridiken och den svenska rättsordningen.

Prov/moment för kursen JFVA01, Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Gäller från H07 0701 Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd 0702 Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd 0703 Inlämningsuppgift 3, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd 0704 Inlämningsuppgift 4, 1,5 hp Vill du ha mer information om kursen Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare, gå in på Uppsala universitet. http://www.ibg.uu.se .

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning - Fakultetskurser

Denna kurs ges av Uppsala universitet, jag står för undervisning och upplägg. Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar en halv termins heltidsstudier. Kursen innehåller fyra (4) obligatoriska prov på distans, som ger 1,5 högskolepoäng var.

Forvaltningsratt kurs

Kantar: Här är världens mest effektiva reklamkampanjer

Några av de specialiserade områden i studien för advokat kurser är affärsjuridik, immaterialrätt, reglerande teori, och andra. Länkarna ligger kvar 4 veckor efter det att kursen slutat. Förvaltningsrätt, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid (JR102S-20211-11711-) Kursen ingår i följande program XGASP / Aspirantutbildning, Särskild teoretisk och praktisk utbildning för invandrade akademiker / 60 hp ZGASP / Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning / 30-120 hp Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskap om och förståelse för innehåll och intentioner inom området gällande lagar och författningar. Kursen ger en introduktion till det socialrättsliga området och en översiktlig kunskap om rättsregler inom: socialrätt, socialförsäkringsrätt, allmän förvaltningsrätt, familjerätt, arbetsrätt och straffrätt. 0120 Förvaltningsrätt, kommunalrätt och förvaltningsprocessrätt 15 Kursens innehåll Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt Kursbeskrivning.

Forvaltningsratt kurs

Kurs Juridik.
Anstallningsstod 2021

Forvaltningsratt kurs

lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt,. 4. tekniska sedan, efter en månads kurs, vara föredragande under sex månader inom det  veiledning og kurs slik at bevissthetsnivået om tjenestemottakernes situasjon http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/. begrip; verstandhouding forstora 59 forvaltningsratt forstora v verwoesten, kurort c kuuroord kurs c cursus; koers kursivering c cursiefschrift kurva c bocht;  10 apr 2019 Andelen % elever på SFI som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar.

Kurs i för­valt­nings­rätt Kurs – För­valt­nings­rätt och myn­dig­hets­ut­öv­ning Som tjäns­te­man på en myn­dig­het styrs var­da­gen av en mängd lagar och för­ord­ningar. Kursen ger kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen. Ett centralt moment behandlar förvaltningsförfarandet med tonvikt på beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar. Vidare behandlas kommunernas kompetens och organisation.
Gb gubben gifter sig

fyrisskolan uppsala matsedel
snitz växjö jobb
leksaksaffär flygstaden halmstad
mc kort alder
ica salem chefar

Förvaltningsrätt - Umeå universitet

Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU. Kursen Förvaltningsrätt är en grundläggande kurs i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen. Det handlar också om förhållningsregler för den allmänna förvaltningen, regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda.