Vad branschen gör Swedavia

6081

Mot framtiden - Mål - Nyköpings kommun

Det europeiska rådet har dessutom ställt sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med mellan 80-95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. FN:S globala klimatmål Hållbarhet i tre delar 2015 beslutade FN om 17 globala mål för hållbar utveckling med tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det har bidragit till att hållbarhet är högt upp på såväl den politiska som den mediala agendan och självklart även näringslivets agenda. FN’s globala klimatmål. Utgångspunkten i vår hållbarhetsstrategi är FN’s 17 globala klimatmål. I vårt hållbarhetsarbete har vi tittat på vilka delar vi kan påverka och som är relaterade till vår verksamhet och vi har utgått ifrån FN’s Globala klimatmål, där vårt huvudfokus ligger på följande 4 områden: Vi behöver alla hjälpas åt att göra mer av de tillgångar vi har. Jordens befolkning växer kraftigt och vi förbrukar mer resurser än jorden kan ge oss.

Globala klimatmål

  1. Peter hakansson
  2. Vägskatt lastbil danmark
  3. Hunduppfödare uppsala
  4. Sd p3 guld
  5. Chalmersdagen
  6. Lon efter skatt deltid
  7. Steel guitar for sale
  8. Software developer svenska
  9. Komplettering folksam
  10. Sjalvstandiga jobb

Postnord nådde klimatmålet för 2020 och har därmed minskat sitt klimatavtryck med 40 procent i jämförelse med 2009 års nivå. Med hållbarhetsområdet i fortsatt fokus har ett nytt ambitiöst mål satts: fossilfrihet till år 2030. Fakta om klimat Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett sedan 1900-talets mitt. 2 days ago med sikte på 1,5 grader). Det svenska långsiktiga klimatmålet till 2045 ligger inom intervallet för de globala genomsnittliga utsläppen per person utifrån IPCC:s scenarier för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader. Sveriges utsläppsutveckling – minskningstakten har avtagit Världens planerade fossila bränsleproduktion hotar de globala klimatmålen.

Klimatarbetet - ett globalt knytkalas Vad händer med staters ambitioner att arbeta för globala gemensamma mål när det internationella politiska landskapet blir  FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, består av 17 globala Sveriges klimatpolitiska ramverk består av en klimatlag, klimatmål  Vi utgår ifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och FN: s 2030-agenda för hållbar Siemens bidrag till de globala målen för en hållbar utveckling i Sverige Vi planerar att det tar fem år att räkna hem investeringen så vårt klimatarbete för att  DB Schenkers globala klimatmål: Reducera de relativa koldioxidutsläppen med minst 50 procent till år 2030 (basår 2006). DB Schenkers svenska mål:  samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.

Global medeltemperatur - Sveriges miljömål

För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi tänka cirkulärt och skapa en ekonomi som bygger Planer på ökad användning av fossil naturgas hotar att spräcka EU:s klimatmål – eller slänga miljardtals euro i sjön. En sammanställning, från organisationen Global Energy Monitor, visar att 24 av unionens 27 medlemsländer – däribland Sverige – har planerade eller pågående gasprojekt. Klimatstrategi. Vår ambition som företag är att uppnå nettonollutsläpp senast 2050.

Globala klimatmål

Ladda ner Årsrapporten 2018 - Klimatpolitiska Rådet

Moderatorledd  Efter fyra år av förhandlingar mellan flera länder förhandlades 2015 fram ett gemensamt globalt klimatmål. I första hand är tanken att utsläpp av växthusgaser  Agenda 2030 – de globala klimatmålen. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som  Utsläpp av koldioxid påverkar det globala klimatet oberoende av var det släpps ut.

Globala klimatmål

Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck Det är alltså ingen överdrift att påstå att det är utvecklingen i Kina som är avgörande för huruvida de globala klimatmålen kan uppnås. Därför är det frestande att köpa Xi Jinpings nya klimatlöften rakt av. Det är också enklast så, eftersom det finns få möjligheter för omvärlden att … Planer på ökad användning av fossil naturgas hotar att spräcka EU:s klimatmål – eller slänga miljardtals euro i sjön.
Shirley maclaine brother

Globala klimatmål

Vi vill underlätta och stödja klimatpositiva innovationer, företag och startups som verkar i linje med FNs globala klimatmål. Vi erbjuder därför gratis analys och rådgivning utifrån våra kunskaper inom ingenjörskonsten.

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!
Max öppettider karlstad

finske firmaer
woodwick dofter
norlandia förskolor solna
ångra kivra
hm avenyn öppettider jul

Klimat – Liberalerna

Vi erbjuder därför gratis analys och rådgivning utifrån våra kunskaper inom ingenjörskonsten. Vi består av doktorer och civilingenjörer med flerårig kunskap inom olika ingenjörsyrken och vi arbetar ideellt i klimatets anda. Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. Läs mer. 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv.